Žive ograde na lak i estetski najbolji način stvaraju tampon zonu između okoline i vašeg privatnog prostora. Mogu se koristiti niži žbunovi radi oivičenja staze za šetanje ili više vrste koje stvaraju veću privatnost, štite od vetra, smanjuju neželjenje zvukove okoline. Postoji više ideja za dvorište odnosno za odabir vrste žive ograde, a u daljem tekstu ćemo vam navesti na šta treba da obratite pažnju.

Tuje ziva ograda

Izbor vrste za vašu živu ogradu

Za živu ogradu se mogu koristiti kako lišćari tako i četinari. Četinari imaju prednost zbog toga što pružaju sve gore navedene koristi u toku cele godine. Pored toga, predstavljaju savršenu dekoraciju za dvorište. Takođe, četinari generalno zahtevaju manje nege nego lišćari. Prednost lišćara je u tome što u toku cvetanja pruža poseban estetski doživljaj ali ne pruža zaštitu u toku cele godine, zahteva više angažmana oko sakupljanja lišća na jesen.

Održavanje žive ograde

Posebno otporan četinar pogodan za živu ogradu jeste Smaragdna tuja. Smaragdna tuja zbog svoje uske piramidalne forme gradi lepu živu ogradu koju možete, a ne morate oblikovati. Orezivanjem živoj ogradi dajemo željenu formu. Možemo birati između formalnog i neformalnog oblika. U prvom slučaju planirajte češća orezivanja veće preciznosti radi postizanja urednih oblika. Ukoliko vam odgovara manje formalan izgled možete ređe orezivati. Orezivanjem najčešće odstranjujemo polovinu dužine letorasta.

Položaj sadnica

Nakon odabira vrste sadnica sledeći korak je izbor položaja svake sadnice koja će činiti buduću živu ogradu. Najčešće se sadni materijal sadi u liniju ali ukoliko imate više prostora možete da sadite u cik-cak formaciji. Najbitnije je imati u vidu dimezije vrste u punoj veličini,time se vodimo prilikom odabira međusobnog rastojanja i rastojanja od ograde, zida ili ivice prostora oko kog sadimo živu ogradu.