O tuji

Smaragdna tuja

smaragdna tuja

Smaragdna tuja je jedna od najzastupljenijih vrsta biljaka koja se koristi u dekoraciji dvorišta. Smaragdna tuja je ustvari kultivar vrste „Thuja occidentalis” kao i tuja Kolumna. Uže piramidalne forme (za razliku od stubaste Kolumne) svoje mesto nalazi najčešće u sklopu žive ograde. Zemlja porekla ovog kultivara je Danska. Svoju popularnost opravdava, kako sam naziv kaže, smaragdnom bojom koja je prisutna u toku cele godine. Smaragdno zelena boja zimi pruža sjajan kontrast belom pejzažu. U dobrim uslovima rastu od 20 do 30cm godišnje. Poželjno je saditi u razmaku centralnih delova od 50 do 60cm. Orezivanjem vršnog i bočnog dela u rano proleće pre vegetacije gubi se piramidalni a dobija stubast oblik. Zbog svoje uže forme ne zahteva često orezivanje. Ova vrsta tuje je već duži niz godina, sa dobrim razlogom, spada u najpopularnije vrste za ograđivanje imanja i za uređenje dvorišta.

Nije zahtevna

Iako joj odgovara dobro drenirano, blago alkalno zemljište prosečne vlažnosti, Smaragdna Tuja toleriše širok spektar uslova što je još jedan od razloga zbog kog je ova vrsta toliko popularna. Najbolje uspeva na osvetljenim ili delimično zesenjenim lokacijama. Leti je zalivanje obavezno, pogotovo u prvim godinama. Nakon nekoliko godina, kada se dobro ukoreni, postaje tolerantnija na sušu.

Otporna na bolesti

Smaragdna tuja nema ozbiljnih problema sa bolestima i štetočinama. Zimi su moguća oštećenja granja od težine snega, što se rešava blagovremenim vezivanjem granja ili stresanjem snega. Usled pogodne klime, gradovi poput Beograda i Novog Sada su odlični za ovog piramidalnog četinara.

Generalne karakteristike:

Tip biljke: piramidalni četinar
Tip lista: zimzelen
Visina: najčešće od 2 do 5 metara (ređe 8 metara)
Širina: najčešće od 1 do 1.3 metara